Công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh

624 Lượt xem

(TLU) Sáng 02/06, tại hội trường 223, nhà A1 Trường Đại học Thủy lợi diễn ra buổi công bố quyết định của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Cơ khí, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Quản trị, Phó trưởng Phòng Tài vụ.
Trong đợt bổ nhiệm lần này, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi đã ký quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các chức danh chủ chốt của một số đơn vị trong Trường.

Cán bộ được bổ nhiệm mới gồm:
1. TS. Đoàn Yên Thế – Trưởng Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Khoa Cơ khí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Cơ khí kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ Cơ khí.

2. TS. Trịnh Quốc Công – Trưởng Bộ môn Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Khoa Năng lượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Cán bộ được bổ nhiệm lại gồm:

1. KS. Hoàng Quốc Thịnh – Tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị

2. CN. Đặng Thị Minh – Tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài vụ.