Hội thảo chuyên đề “Lồng ghép các Kỹ năng nghiên cứu vào trong môn học”

555 Lượt xem

(TLU) Sáng ngày 31/05, tại phòng họp số 5, nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi diễn ra hội thảo chuyên đề “ Lồng ghép các Kỹ năng nghiên cứu vào trong môn học do TS. Koelen Marga đến từ Đại học Twente – Hà Lan, hiện đang giảng dạy tại dự án NICHE Trường Đại học Thủy lợi trình bày.
Hội thảo có sự góp mặt của các điều phối viên, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình cao học NICHE, cùng các thầy cô quan tâm.

Tại đây, TS. Koelen Marga đã tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến việc lồng ghép các kỹ năng nghiên cứu vào trong môn học. Cụ thể như: Tầm quan trọng của việc truy cập thông tin; các kỹ năng học thuật chung; đánh giá tài liệu; chiến lược nghiên cứu; đạo văn; trích dẫn và tài liệu tham khảo; đọc – hiểu; văn bản kỹ thuật; phân tích trích dẫn; truy cập mở và Quản lý dữ liệu.