Hợp tác phân phối sản phẩm ELKEM MICROSILICA 920D và 940U cho thị trường xây dựng Việt Nam

296 Lượt xem

Trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh doanh sản phẩm Microsilica (920D, 940U) của Elkem tại thị trường Việt Nam cũng như năng lực và nhu cầu hợp tác của VMAT và STD&S, sau khi trao đổi, bàn bạc giữa Công Ty Cổ Phần VMAT, Công Ty TNHH STD&S và VP Đại Diện Elkem tại Việt Nam, các bên thống nhất hợp tác với các nội dung như sau:

  • Các bên hợp tác để phân phối sản phẩm Elkem Microsilica 920D, 940U cho thị trường xây dựng Việt Nam.
  • Đối tượng khách hàng thuộc nghành xây dựng Việt Nam và được xác định theo từng trường hợp cụ thể giữa các bên.
  • Sản phẩm phân phối trong phạm vi hợp tác là Elkem Microsilica 920D và Elkem Microsilica 940U cho nghành xây dựng.
  • Những sản phẩm này phù hợp tiêu chuẩn chất lượng ASTM và tiêu chuẩn nội bộ của nhà sản xuất Elkem.
  • Các bên nhất trí thực hiện các nội dung trên tinh thần tự nguyện và cam kết thực hiện đúng nội dung hợp tác.