Ngày hội hiến máu toàn trường “Thủy Lợi những trái tim hồng lần thứ XIII”

1318 Lượt xem

(TLU) Sáng ngày 25/5/2016,tại Hội trường T45, trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Thủy Lợi và Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương tổ chức ngày Hội hiến máu toàn trường mang tên: “ Thủy Lợi – những trái tim hồng” lần thứ XIII diễn ra từ 7h đến 18h30 cùng ngày, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phát huy tinh thần tương thân tương ái của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và sinh viên trường Đại học Thủy Lợi nói riêng.

(TLU) Sáng ngày 25/5/2016,tại Hội trường T45, trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Thủy Lợi và Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương tổ chức ngày Hội hiến máu toàn trường mang tên: “ Thủy Lợi – những trái tim hồng” lần thứ XIII diễn ra từ 7h đến 18h30 cùng ngày, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phát huy tinh thần tương thân tương ái của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và sinh viên trường Đại học Thủy Lợi nói riêng.