Nhân Lực Quốc Tế MVAT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ ÁN TOTTORI

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG (KÝ HIỆU HP 1.0) KỲ THÁNG 04/2020

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG JAC 02 – KỲ THÁNG 4/2020

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP  Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng 1 lái xe cho giám đốc. yêu cầu: bằng B2 trở lên mức lương; lương thỏa thuận*...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI HYOGO – NHẬT BẢN

THÔNG TIN CHUNG Nơi làm việc: OSAKA- Nhật Bản Thông tin tuyển dụng: Công ty cổ phần cơ khí chế tại tại tỉnh Hyogo- Nhật Bản Vị trí tuyển: Nhân viên chính thức: Kỹ sư gia công máy tiện NC, Kỹ sư gia công máy phay NỘI DUNG CÔNG...