Nhân Lực Quốc Tế MVAT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP  Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng 1 lái xe cho giám đốc. yêu cầu: bằng B2 trở lên mức lương; lương thỏa thuận*...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên...

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI HYOGO – NHẬT BẢN

THÔNG TIN CHUNG Nơi làm việc: OSAKA- Nhật Bản Thông tin tuyển dụng: Công ty cổ phần cơ khí chế tại tại tỉnh Hyogo- Nhật Bản Vị trí tuyển: Nhân viên chính thức: Kỹ sư gia công máy tiện NC, Kỹ sư gia công máy phay NỘI DUNG CÔNG...

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA – NHẬT BẢN

  I.THÔNG TIN CHUNG Nơi làm việc: OSAKA – Nhật Bản Thông tin tuyển dụng: công ty cổ phần cơ khí chế tại Osaka thành lập năm 1975, hiện tại đã có hơn 60 nhân viên chính thức. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên chính thức: kỹ sư gia...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Doanh nghiệp: JHL Việt Nam Công ty tiếp nhận: Nitori Vietnam Yêu cầu tay nghề: Được đào tạo Ngành nghề: Lắp ráp đồ gỗ trên dây truyền Địa điểm làm việc: Khu CN Quang Minh, Hà Nội Lương: Lương cơ bản:01 tháng thử việc: 550.000,...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC LÀM VIỆC NHÀ MÁY NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ PHÁI CỬ ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC LÀM VIỆC NHÀ MÁY NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ PHÁI CỬ ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN.          Căn cứ các Hợp đồng cung ứng, phái cử và tiếp nhận nguồn nhân lực Việt Nam làm việc Doanh nghiệp Nhật Bản tại...