Nhân lực Quốc Tế Vmat

Nhân lực Quốc Tế Vmat

LỄ RA MẮT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VMAT VÀ KÝ KẾT CÁC THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ông. Nguyễn Bá Uân – GĐ phát biểu giới thiệu

Ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Lilama 69-1 Phả Lại

Ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Busadco

Thành viên công ty đến thăm và tặng quà tại công ty Lilama 69-1 Phả Lại