Nổ mìn đào kênh bắc tỉnh thanh hóa

Nổ mìn đào kênh bắc tỉnh thanh hóa

742 Lượt xem

Những vấn đề khi nổ mìn,dự án cửa đạt,nổ mìn đào kênh bắc của tỉnh Thanh Hóa.