Nổ mìn đào kênh bắc tỉnh thanh hóa

1000 Lượt xem

Những vấn đề khi nổ mìn,dự án cửa đạt,nổ mìn đào kênh bắc của tỉnh Thanh Hóa.