Thăm quan Công ty nhựa đường Transmeco

2314 Lượt xem

Ngày 03/02/2018 PGS.TS Vũ Quốc Vương đến thăm quan và trao đổi với lãnh đạo Công ty nhựa đường Transmeco.
CPCM

Một số hình ảnh tiêu biểu buổi thăm quan


101