THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU MỚI ỨNG DỤNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

121 Lượt xem

Công ty Cổ phần VMAT đang tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu loại vật liệu mới dùng cho sửa chữa mặt cầu thép cũng như áp dụng cho lớp phủ bề mặt BTCT.
Vật liệu mới sẽ được áp dụng sửa chữa mặt cầu Thăng Long và các cầu vượt đô thị ở Hà Nội.

Lớp phủ mặt cầu 1.jpg

Vật liệu mới này có khả năng tăng bám dính giữa mặt cầu thép và lớp bê tông phủ mặt cầu với cường độ chống uốn lớn hơn 30Mpa, thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ trong khoảng từ 0oC đến 80oC giữa các mùa trong năm ở điều kiện Việt Nam.


Lớp phủ mặt cầu 2.jpg
Lớp phủ mặt cầu 3.jpg