Thông Báo Tuyển Dụng

1266 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VMAT Thông báo tuyển dụng .

Cần tuyển nhân sự .
CSSLP
Vị trí :

  •  Nhân viên kinh doanh : 05 người
  • Kế Toán :02 người
  • Nhân viên thị trường :02 người
  • Nhân viên lái xe B2 trở lên  : 05 người
  • Nhân viên lái xe nâng  : 02 người
  • Nhân viên bốc xếp  : 07 người

Địa điểm làm việc tại Bắc Ninh

Mức Lương thỏa tthuận  .

312-75