THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ ÁN TOTTORI

249 Lượt xem

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên quan tâm tham gia ứng tuyển với các vị sau: ĐƠN HÀNG TOTTORI 04.2020