THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG JAC 02 – KỲ THÁNG 4/2020

176 Lượt xem

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên quan tâm tham gia ứng tuyển với các vị trí sau : Thông báo tuyển JAC 02 – Kỳ T4.2020