Dự án Xây dựng của ACECC

Trao tặng giải thưởng ‘Dự án Xây dựng’ của ACECC  cho Thủy điện Lai Châu

Như tin đã đưa ( mời xem trang /Web/Content.aspx?distid=4106 trên www.vncold.vn ), ngày 1/9/2016, tại Hội nghị thường niên & Hội nghị khoa học 2016 tại Hawaii (Hoa Kỳ), Hội đồng Điều phối Xây dựng châu Á (Asian Civil Engineering Coordinating Council – ACECC) là tổ chức liên kết các hội Xây dựng của các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã trao tặng giải thưởng ‘Dự án Xây dựng’ của ACECC  cho một số công trình lớn và có nhiều sáng tạo, trong đó có Thủy điện Lai Châu của Việt Nam.

Các tác giả của Dự án Thủy điện Lai  Châu: KS. Nguyễn Tài Sơn, TS. Phạm Nguyên Hùng & cộng sự (Công ty tư vấn Xây dựng Điện 1 – PECC1) đã vinh dự tiếp nhận giải thưởng.

00010002