VẬT LIỆU MỚI ỨNG DỤNG CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

343 Lượt xem

Ngày 31/10/2019 công ty cổ phần Vmat và trung tâm chính sách và kỹ thuật thủy Lợi đã có cuộc họp và trao đổi về vấn đề ” vật liệu mới ứng dụng cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thông

PGS.TS.Vũ Quốc Vương giới thiệu về vật liệu ứng dụng cho ngành nông nghiệp

Phó giám đốc công ty cổ phần Vmat TS.Hoàng Quốc Gia giới thiệu về các sản phẩm của công ty Vmat

NSƯT.Vũ Đại Nguyên giới thiệu về các phần mềm ứng dụng cho ngành nông nghiệp

chụp ảnh lưu niệm giữa 2 bên