Nhân lực quốc tế VMAT

12/02/2020
2055Lượt xem

LỄ RA MẮT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VMAT VÀ KÝ KẾT CÁC THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ông. Nguyễn Bá Uân – GĐ phát biểu giới thiệu

Ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Lilama 69-1 Phả Lại

Ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Busadco

Thành viên công ty đến thăm và tặng quà tại công ty Lilama 69-1 Phả Lại