Quảng Bình tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu xây không nung

02/01/2024
2275Lượt xem
Để quản lý tốt chất lượng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng, đặc biệt là gạch xây không nung, góp phần nâng cao chất lượng công trình, ngày 27/12/2023, Sở Xây dựng đã có Công văn số 3498/SXD-QLXD đề nghị các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.


Cụ thể, trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cần rà soát tỷ lệ áp dụng vật liệu xây không nung theo đúng quy định; yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế chỉ định phạm vi, khối lượng sử dụng vật liệu xây không nung và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của vật liệu xây không nung, phù hợp với loại, cấp công trình nhằm có cơ sở kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình; kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành chức năng, địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng vật liệu xây không nung vào công trình xây dựng, hướng đến thay thế dần vật liệu xây nung truyền thống; phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng, văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng về sử dụng vật liệu xây không nung đến chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thuộc thẩm quyền quản lý nhằm thống nhất thực hiện quy định về sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Đặc biệt, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cần rà soát để đảm bảo việc sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật; tổ chức giám sát chặt chẽ vật liệu xây không nung khi đưa vào công trình xây dựng, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khi đưa vật liệu xây không nung vào công trình phải đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế quy định, phù hợp với công bố hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp, tổ chức thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu xây không nung trước khi cho phép sử dụng; nhất quyết đưa ra khỏi công trình vật liệu xây không nung khi có cơ sở kết luận không đảm bảo điều kiện sử dụng đối với công trình...
 
VLXD.org (TH/ CTT Quảng Bình)