Thừa Thiên – Huế tổ chức đấu giá 7 mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường

02/01/2024
2655Lượt xem

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 
Khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản gồm: Mỏ đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu (huyện Phong Điền), có diện tích 10 ha, với trữ lượng đã được phê duyệt, đất sét gạch ngói 780.774 m³, đất vật liệu san lấp 120.140 m³. Giá khởi điểm và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5.230.371.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 784.556.000 triệu đồng.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), có diện tích 17,94 ha, với trữ lượng đã được phê duyệt, 4.846.100 m³. Giá khởi điểm và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 4.546.723.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 682.009.000 triệu đồng.

Khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản gồm: Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu (huyện Phong Điền), có diện tích 24,60 ha, tài nguyên dự báo 4.500.000 m³ (cosd dự kiến +35m). Giá khởi điểm tạm tính 4.231.845.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 634.776.750 triệu đồng.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), có diện tích 47,80 ha, tài nguyên dự báo 6.200.000 m³ (cosd dự kiến +30m). Giá khởi điểm tạm tính 5.830.542.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 874.581.300 triệu đồng.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Phú Sơn và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy), có diện tích 27,5 ha, tài nguyên dự báo 1.800.000 m³ (cosd dự kiến +30m). Giá khởi điểm tạm tính 1.692.738.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 253.910.700 triệu đồng.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), có diện tích 23,50 ha, tài nguyên dự báo 4.700.000m³ (cosd dự kiến +45m). Giá khởi điểm tạm tính 4.419.927.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 662.989.050 triệu đồng.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), có diện tích 25,10 ha, tài nguyên dự báo 3.200.000m³ (cosd dự kiến +45m). Giá khởi điểm tạm tính 3.009.312.000 triệu đồng và tiền đặt trước (15% giá khởi điểm) 451.396.800 triệu đồng.

Theo Thông báo đấu giá: Nếu trong quá trình thăm dò phát hiện có loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh nằm trong phạm vi diện tích, độ sâu của khu vực mỏ khoáng sản được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì UBND tỉnh sẽ xem xét cấp phép khai thác khoáng sản đó trong phạm vi diện tích, độ sâu thăm dò của khu vực đấu giá để tạo địa hình bằng phẳng phù hợp với quy hoạch tại khu vực đó. Đối với loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tổ chức trúng đấu giá phải thông báo cho UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường để có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra Thông báo cho đến 15h30 ngày 16/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 08h00 ngày 19/01/2024.

VLXD.org (TH/ Xây dựng)