SUMMIT MATERIALS CỦA MỸ CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT XI MĂNG OPC SANG XI MĂNG PLC

30/08/2022
845Lượt xem


Tin US: Công ty Summit Materials của Mỹ đã thông báo thêm một nhà máy xi măng của họ ở Hannibal, Missouri, đã được chuyển đổi để sản xuất 100% xi măng đá vôi Portland (Portland Limestone Cement - PLC). Kể từ ngày 4 tháng 8 năm 2022, nhà máy chỉ sản xuất PLC, có mức phát thải CO2 thấp hơn khoảng 10% so với xi măng poóc lăng thông thường (Ordinary Portland cement - OPC). Công ty cho biết, việc chuyển đổi này đánh dấu một bước quan trọng nhằm đạt được mục tiêu khử cacbon tổng thể vào năm 2030 và 2050, đã được công bố vào tháng 4 năm 2022.Nhà máy Hannibal là lần chuyển đổi thứ hai của công ty sang PLC vào năm 2022. Trước đó, công ty đã chuyển đổi nhà máy Davenport của Continental Cement sang sản xuất 100% PLC vào tháng 4 năm 2022.

Summit Materials, Inc. là một công ty vật liệu xây dựng. Công ty cung cấp cốt liệu, xi măng, bê tông trộn sẵn và nhựa đường chủ yếu ở Hoa Kỳ và miền Tây Canada. Summit Materials, Inc. có trụ sở chính tại Denver, Colorado.(Theo Global Cement News, 23/8/2022)