HAI CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở VÀ ĐẤT ĐAI CỦA BỘ XÂY DỰNG CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC

22/08/2022
171Lượt xem
Từ ngày 15/8/2022, hai chính sách quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý nhất là quy định sử dụng thông tin về thị trường bất động sản phải nộp tiền.

Cũng từ ngày 15/8/2022, chính sách mới về đất đai liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo sẽ chính thức được áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ xây dựng.
 

 

Nguồn: VMAT