CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG QUÂN VÀ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG Ở QUẢNG BÌNH

05/05/2020
143Lượt xem

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Quân ở tại địa chỉ nhà số 5, ngõ 5, đường Cao Xuân Dục, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An với lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Trong thời gian vừa qua công ty đã trực tiếp tham gia các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây là các dự án sửa chữa các hạng mục khe co giãn, mặt cầu các công trình giao thông sau:

  • Công trình cầu Chà Nòi, Km926 +747;

  • Công trình cầu Bùng, Km 958+339;

  • Công trình cầu Lò Gạch, Km 985+776;

  • Công trình cầu Bốn, Km 986 +615; 

  • Công trình cầu Xóm Zét, Km 988 + 495;

  • Công trình cầu Long Đại, Km 1004 + 810;

  • Công trình cầu Vượt số 3, Km 1020 +379;

  • Công trình cầu Phú kỳ, Km 1020 +973;

  • Công trình cầu Phú Cường, Km 1025 + 648 trên đường Hồ Chí Minh, Tỉnh Quảng Bình.


VMAT đã cung cấp sản phẩm đặc thù Vmat Grout M60 (xem thêm thông tin về sản phẩm của VMAT trên website: https://vmat.vn/), áp dụng trong sửa chữa các hạng mục thường hư hỏng như mặt cầu, khe co giãn… đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thi công nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu thông xe của các công trình giao thông và được chủ đầu tư và nhà thầu đánh giá chất lượng tốt, thỏa mãn yêu cầu kinh tế và kỹ thuật.


Hình ảnh kèm theo là các công trình cầu giao thông do Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Quân thi công trong thời gian gần đây.


Nguồn VMAT