​Giới thiệu về các phần mềm tính toán thủy lực, thủy nông, thiết kế các công trình hệ thống cấp nước

12/02/2020
277Lượt xem

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÔNG TRÌNHEHPRO 5.0

KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM:
Phần mềm EHPro 5.0 (Engineering Hydraulic Program) được xây dựng từ năm 2002, là thành quả của đề tài NCKH cấp Bộ và đã được sử dụng tại các Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi, các Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi (IMCs), một số Ban quản lý dự án (PMUs) và nhiều Xí nghiệp KSTK khác.

Đây là phiên bản số 5 – phiên bản đã được cập nhật và hoàn chỉnh sau khoảng 10 năm đi vào sử dụng, trong đó đã đề cập đến các phần tính toán mới nhất từ các giáo trình lý thuyết và thực hành ở trong nước và nước ngoài như Mỹ, Anh, Úc, Ca na đa,.. Phần mềm có giao diện tiếng Việt chuẩn (ABC), thân thiện với người sử dụng và dễ dàng lưu file, mở file và chuyển kết quả tính toán và hình ảnh sang Excel,..

Phần mềm được cài đặt trên các máy tính PC thông thường từ 586 trở lên, RAM >= 128 MB, máy tính sử dụng Windows’ 98, Win 2000, WinXP, Win7 và MS Office 97, Office 2000,  Office XP và Office 2007. Một trong những ưu điểm nổi bật của phần mềm này là phần trợ giúp Help hêt sức hữu dụng, Nó không chỉ giúp người chạy chương trình dễ dàng thực hiện các thao tác một cách thuần thục, mà còn giúp họ viêt các báo cáo một cách nhanh chóng, đảm bảo tính khoa học, mang đậm chất kỹ thuật của ngừoi kỹ sư thiết kế,

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THỦY NÔNGIDPRO 3.0

KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM:
Phần mềm IDPro 3.0 (Irrigation & Drainage Program)  được xây dựng từ năm 2004, là thành quả của đề tài NCKH cấp Bộ, đã được Bộ NN& Phát triển Nông thôn đưa vào Tiêu chuẩn ngành (TCN) tháng 12/2006, được khuyến khích sử dụng tại các Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi, các Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi (IMCs), Ban quản lý dự án (PMUs) và các Xí nghiệp KSTK khác.

Đây là phiên bản số 3 – phiên bản đã được cập nhật và hoàn chỉnh sau khoảng 5 năm đi vào sử dụng và cho kết quả tính toán đáng tin cậy, tốc độ tính toán nhanh, tạo điều kiện cho người thiết kế, các cán bộ theo dõi thi công, cán bộ thẩm định dự án và các cán bộ quản lý hệ thống thủy nông tiết kiệm thời gian, công sức và có cái nhìn tường minh hơn trong lĩnh vực công tác chuyên môn mà mình phụ trách.

Phần mềm IDPro 3.0 được viết bằng ngôn ngữ VB6.0, khai thác các tính năng ưu việt của môi trường Windows, có giao diện tiếng Việt chuẩn (ABC), thân thiện với người sử dụng và dễ dàng lưu file, mở file và chuyển kết quả tính toán và hình ảnh sang Excel,..

Phần mềm được cài đặt trên các máy tính PC thông thường từ 586 trở lên, RAM >= 128 MB, máy tính sử dụng Windows’ 98, Win 2000, WinXP, Win7 và MS Office 97, Office 2000, Office XP và Office 2007. Một trong những ưu điểm nổi bật của phần mềm này là phần trợ giúp Help hêt sức hữu dụng, Nó không chỉ giúp người chạy chương trình dễ dàng thực hiện các thao tác một cách thuần thục, mà còn giúp họ viêt các báo cáo một cách nhanh chóng, đảm bảo tính khoa học, mang đậm chất kỹ thuật của ngừoi kỹ sư thiết kế,

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM:
            Phần mềm WSPro v2.0 (Water Supply Program) được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6.0, phối hợp với nhiều phần mềm đa năng khác, nhằm khai thác  những tính năng ưu việt của Windows, đặc biệt là WinXP, Win7 trong việc xây dựng chương trình tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước.

             Trong phần mềm này, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp tối ưu trong việc định dạng các form , xây dựng giao diện thân thiện bằng tiếng Việt giữa người sử dụng với máy tính trong quá trình liên kết các cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hiển thị các nguồn dữ liệu với các phương thức tính toán nhanh chóng va hiệu quả nhất.

            Với phần mềm WSPro v2.0, các cán bộ thiết kế cấp thoát nước với kiến thức chuyên môn của mình chỉ cần nắm được các thao tác thông thường về máy tính là có thể thao tác tính toán, xác định được hết sức nhanh chóng và chính xác các thông số tính toán thiết kế các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước mà trước đây nếu tính toán thủ công phải mất quá nhiều thời gian , thậm chí nhiều ngày, nhưng với phần mềm này thì chỉ cần vài động tác nhắp chuột. Vì vây, những kỹ sư thiết kế có thể giành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu, đề xuất các phương án, các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế – kỹ thuật cho các dự án cấp nước. Một trong những ưu điểm nổi bật của phần mềm này là phần trợ giúp Help hêt sức hữu dụng, Nó không chỉ giúp người chạy chương trình dễ dàng thực hiện các thao tác một cách thuần thục, mà còn giúp họ viêt các báo cáo một cách nhanh chóng, đảm bảo tính khoa học, mang đậm chất kỹ thuật của ngừoi kỹ sư thiết kế