PHỤ GIA GIẢM NƯỚC THẾ HỆ MỚI CHO BÊ TÔNG

14/09/2022
463Lượt xem

Với sự ra đời của phụ gia hóa học giảm nước cũng như các phụ gia hóa học giảm nước và hút khí phạm vi cao, công nghệ bê tông đang được cải thiện đáng kể từ khoảng năm 1980. Các phụ gia hóa học giảm nước và hút khí phạm vi cao được sử dụng để sản xuất bê tông cao hơn cường độ, đạt được cường độ xác định với tỷ lệ N/XM thấp hơn, hoặc tăng độ sụt của hỗn hợp nhất định mà không làm tăng hàm lượng nước.

 

Ngoài ra, việc phát triển các phụ gia giảm nước thế hệ mới đang tiếp tục đáp ứng yêu cầu cần thiết của các ngành công nghiệp bê tông đúc sẵn cũng như trộn sẵn. Ví dụ, bằng cách sử dụng phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxylate ete được thiết kế đặc biệt, có thể tăng tốc độ phát triển cường độ ở giai đoạn đầu của quá trình thủy hóa xi măng. Với sự ra đời của một loại phụ gia như vậy, giờ đây có thể phát triển một hệ thống năng lượng không cho phép loại bỏ các yêu cầu năng lượng để đổ, cố kết và đóng rắn bằng nhiệt của bê tông trong các ứng dụng đúc sẵn.

 

Một phụ gia siêu dẻo kiểu hốn hợp mới với hai chuỗi bên polyethylene oxide (PEO) có độ dài khác nhau cũng là một dẫn xuất polycarboxylate mới. Việc điều tiết lượng PEO có thể tối đa hóa tính linh hoạt và giảm thiểu độ trễ cài đặt. Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới này giúp phát triển khả năng làm việc ổn định của bê tông đúc sẵn, bê tông trộn sẵn và bê tông cường độ cao. Người ta đã phát hiện ra rằng phụ gia siêu dẻo kiểu hốn hợp mới, là một loại polyme polycarboxylat với chuỗi bên polyetylen oxit, cung cấp cả khả năng giảm độ nhớt và khả năng chảy. Phụ gia siêu dẻo mới này có một số thành phần hấp thụ vào hạt xi măng rất nhanh, nhưng cũng hấp thụ rất chậm.

 

Công nghệ này có thể ổn định các đặc tính hấp phụ của phụ gia siêu dẻo, làm cho độ nhớt thấp hơn và khả năng chảy của vữa tốt hơn có thể. Trong những năm gần đây, phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxylate đã được sử dụng cho mục đích sản xuất bê tông cường độ cao và bê tông có tính lưu động cao. Loại phụ gia siêu dẻo này là một loại phụ gia hóa học an toàn cho sức khỏe, do không chứa formaldehyde nên ứng dụng của nó dự kiến sẽ được mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, đặc tính làm chậm của loại phụ gia siêu dẻo này đã gây ra rất ít ứng dụng trong các sản phẩm đúc sẵn gốc xi măng. Do đó, với việc tối ưu hóa cấu trúc hóa học của chất đồng trùng hợp polycarboxyl hóa, một loại bột SP dựa trên polycaboxylate mới cũng được phát. Các nghiên cứu vẫn cần thiết để phát triển các loại phụ gia hóa học tốt hơn nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của phụ gia siêu dẻo.

 

 

Các nghiên cứu dựa trên độ bền cũng cần thiết để kiểm tra độ bền lâu dài của phụ gia hóa học trong các điều kiện tiếp xúc khác nhau. Một số đặc tính được lựa chọn của bê tông có liều lượng khác nhau của phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxylic biến tính thế hệ mới cũng được khảo sát. Các đặc tính của bê tông được khảo sát bao gồm khả năng làm việc, tỷ trọng, cường độ nén, độ hấp thụ, vận tốc xung siêu âm và độ co ngót khi sấy. Liều lượng phụ gia hóa học dùng cho nghiên cứu thay đổi từ 0 - 0,7% khối lượng xi măng.

 

(Theo: sunrisechem.net)