THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH IA H’DRAI, TỈNH KON TUM

28/02/2020
363Lượt xem

Từ ngày 21 đến 23 tháng 2 năm 2020, chuyên gia của VMAT đã tham gia đoàn kiểm tra của Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT về công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng dự án cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Trong giai đoạn thiết kế công trình này các chuyên gia của VMAT đã tham gia trực tiếp tính toán thiết kế cấp phối bê tông có sử dụng tro bay cho các hạng mục công trình.

Ngoài nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thực tế thi công xây dựng công trình, đoàn công tác còn tập trung kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, quy trình công nghệ và kết quả công tác thi công bê tông, bê tông cốt thép và các hạng mục liên quan.

Kết quả công tác kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công sẽ hỗ trợ cho công tác chặn dòng xây dựng cụm đầu mối Ia H’Drai của tỉnh Kon Tum thực hiện đúng tiến độ.


IA HDRAI 1.jpg

IA HDRAI 3.jpg

IA HDRAI 4.jpg