Kí biên bản hợp tác đào tạo giữa Đại học Thuỷ lợi với các Công ty Daihatsu, DBC, Work Staff và VJC của Nhật Bản

12/02/2020
379Lượt xem
Ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại trường Đại học Thuỷ lợi đã chào mừng các công ty Nhật Bản đến làm việc, trao đổi hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty của Nhật Bản.

Các công ty của Nhật Bản sẽ hỗ trợ TLU về thiết bị, chương trình đạo tạo và tiếp nhận các kỹ sư Việt Nam sang làm việc với mức lương tương đương với người Nhật.

Một số hình ảnh về cuộc sống, môi trường làm việc của các kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản và nhu cầu thợ bảo trì sửa chữa có trình độ kỹ sư cũng được giới thiệu tại buổi làm việc.

Sự hợp tác này mở ra cơ hội phát triển thị trường lao động và mang lại hiệu quả kinh tế kĩ thuật cho các bên tham gia dự án này.