THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ANH

27/07/2022
49Lượt xem

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được các Thông báo ngày 12/7/2022 của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vè việc thông báo tuyển sinh cán bộ tham gia chương trình học bổng toàn phần trình độ thạc sĩ tại Anh năm học 2023-2024. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thông báo rộng rãi cho các cán bộ được biết. Căn cứ vào đối tượng và nội dung của mỗi khóa học, đề nghị đơn vị chọn cử các ứng viên phù hợp tham dự. Học viên tự nộp hồ sơ các nhân trực tiếp theo yêu cầu.