KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

28/02/2020
381Lượt xem

Căn cứ yêu cầu hợp tác cùng phát triển và phát huy tối đa nguồn lực phục vụ yêu cầu công tác chung giữa Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Trường Đại học Thủy lợi trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả đánh giá chất lượng công trình xây dựng, ngày 27 tháng 2 năm 2020 tại Trường đại học Thủy lợi các bên gồm Trung tâm phát triển công nghệ quản lý & kiểm định xây dựng - Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Trung tâm khoa học & triển khai kỹ thuật thủy lợi, Phòng thí nghiệm kỹ thuật công trình & môi trường - Trường đại học Thủy lợi đã ký kết thỏa thuận hợp tác với những nội dung cụ thể sau:

  • Hợp tác trao đổi các nội dung liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng bao gồm thiết kế, thi công, giám định chất lượng công trình xây dựng;

  • Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phục vụ các hoạt động trong ngành xây dựng;

  • Hợp tác để khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn có để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng.


Tham dự buổi lễ ký kết có GS. TS. Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng nhà trường và Phó Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ông Phạm Tiến Văn, Giám đốc Trung tâm CDMI ông Nguyễn Bá Tuân cùng các cán bộ nhân viên của các bên tham gia ký kết thỏa thuận.


Việc ký kết thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ các yêu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập, vì sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững trong lĩnh vực đánh giá giám định chất lượng công trình xây dựng.