THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI IRELAND

27/07/2022
49Lượt xem

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được các Thông báo số 83/2022 ngày 5/7/2022 của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam về việc thông báo tuyển sinh cán bộ tham gia chương trình học bổng toàn phần trình độ thạc sĩ tại Ireland năm học 2023-2024. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thông báo rộng rãi cho các cán bộ được biết. Căn cứ vào đối tượng và nội dung của mỗi khóa học, đề nghị đơn vị chọn cử các ứng viên phù hợp tham dự. Học viên tự nộp hồ sơ trực tiếp theo yêu cầu.