HỘI THẢO ONLINE CỦA VMAT VỚI CÁC CHUYÊN GIA VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC SỬ DỤNG TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN SÔNG MÊ KÔNG

27/07/2022
69Lượt xem

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2022, VMAT đã tổ chức Hội thảo online về dự án nghiên cứu khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên sông Mê Kông. 

Thành phần tham dự gồm các nhà nghiên cứu, khoa học và quản lý trong nhiều lĩnh vực liên quan: 

  • GS. Nguyễn Đăng Hưng (Đại học Bỉ)

  • TS. Nguyễn Nhã  

  • PGS. Vũ Quốc Vương (VMAT) 

  • PGS. Trần Mạnh Tuân (VMAT) 

  • TS. Hoàng Quốc Gia (VMAT) 

  • TS. Nguyễn Đắc Hưng  

  • Ông Lê Tân (Hội du lịch) 

  • Và một số chuyên gia của Trường Đại học Thủy lợi và các địa phương ở Huế, Bình Dương,… 

Các đại biểu tham gia Hội thảo online đã nghe PGS. Vũ Quốc Vương trình bày những ý tưởng cơ bản của chương trình nghiên cứu, các đối tác quốc tế và trong nước sẽ tham gia và các hợp phần dự kiến trong chương trình nghiên cứu tổng hợp này. 

Ngoài nội dung nêu trên, các vấn đề thời sự và được nhiều người quan tâm cũng được trao đổi thảo luận sôi nổi. 
Hội thảo online của VMAT là dịp các chuyên gia và các đối tác gặp nhau trên mạng, kết nối và chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn của mình, tạo nên một cộng đồng tri thức về khoa học công nghệ, văn hóa…  

Nguồn VMAT